הליכי מיון וקבלה לעבודה ותנאי עבודההודעה מוקדמת לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב 2002.

החובות והזכויות בין מעסיק לעובד לא מתחילות רק לאחר כינונן של יחסי עובד ומעסיק אלא קודם לכן.

כבר בתהליך המיון לקבלת העבודה, חלות חובות על המעסיק וקמות זכויות למועמד לעבודה המצוי בהליך מיון.

החוק מחייב את המעסיק למסור למועמד לעבודה, המצוי בשלב  מיון לעבודה, הודעה בדבר התקדמות הליך המיון.

במידה והתקבלה החלטה על ידי המעסיק את מי מהמועמדים הוא מקבל לעבודה, אזי מחויב להודיע על כך בכתב ליתר המעומדים לפחות תוך 14 יום ממועד ההחלטה על כך שמועמד אחר התקבל למשרה.

ההסדר בחוק בסעיפים המתייחסים לאמור לעיל, חלים על מקום עבודה המעסיק 25 עובדים ומעלה וכן לא חל בעבודה בענף מסעדות ועבודות לתקופה קצרה של 30 יום וכן לשינויים נוספים על ידי השר שהוענק לו הסמכות בהתאם לחוק.

לאחר קבלת העבודה, חייב המעסיק למסור לעובדו הודעה בדבר תנאי עבודה וזאת לא יאוחר מ-30 יום מתחילת העבודה ו-7 ימים שמדובר בנוער.

הודעה זו עליה להחיל את זהות המעסיק והעובד, מועד תחילת העבודה, תיאור עיקרי התפקיד, שמו ו/או תואר של הממונה הישיר, סה"כ התשלומים שישולמו לעובד, עם פירוט תשלומים שהינם שכר בסיס ואיזה תשלומים אינם נכללים כשכר בסיס ואיך משולם השכר.
כמו כן, אורך יום ושבוע עבודה, יום המנוחה השבועית של העובד ובמקרה בו זכויות העובד נקבעות על ידי הסכם קיבוצי אזי חובה לציין את ארגון העובדים המייצג.

החובה למסור את המידע המפורט לעיל ותנאים נוספים ככל שנדרש, לא מסתיים רק במסירה בעת תחילת העבודה אלא גם כל פעם שמתרחש שינוי בכל אחד מתנאי העבודה כמפורט בחוק. 

אודות

התחנה שלך ברשת!

תחנת רדיו אינטרנטית "קול אדיר" הוקמה בשנת 2014.

התחנה מיועדת לקהילת יוצאי אתיופיה בישראל וממוקמת במרכז העיר נתניה.

את התחנה הקים היזם, אדיר מריו שראה את הפוטנציאל החברתי בהקמת תחנת רדיו ארצי בשפות אמהרית, טיגרית ועברית. במטרה לחולל שינוי חברתי על ידי גשר וגישור בין תרבויות.

בתחנת "רדיו קול אדיר" משדרים באינטרנט, 24 שעות ביממה, מגוון תכניות המיועדות לקהילה. התכניות עוסקות במגוון תחומים – כגון תרבות וקהילה, מוזיקה, ספורט, משפט וחוק, אקטואליה וחדשות שוטפות מכל ערוצי מדיה ותקשורת בארץ ובעולם ונושאים שעל סדר היום הציבורי.

בנוסף, התחנה מאפשרת לקהל המאזינים לעלות לשידור לדון ולבטא את עצמם בנושאים שונים ומגוונים שנועדו לשם כך ומנסים לתת מענה ויעוץ.

אפיקי האזנה של רדיו קול אדיר: אפליקציית רדיו קול אדיר, הוט- אפיק 87, סלקום טי וי- קטגוריה של הרדיו.


בידור +

צור קשר

אנחנו אוהבים את המעריצים!

אהבת? השאר תגובה.

הרצל 53 נתניה

טלפון: 0556668024\0522896382

מייל: koladirradio@gmail.com